Trenger du faglig påfyll til seminaret eller fagsamlingen, tilbyr vi spesialsydde foredrag om retorikk og overbevisningens kunst. Med andre ord: Lær deg hvordan du kan overbevise bedre og flere, samt hvordan du blir en tryggere taler.

Foredragene kan vare 1-3 timer, og handler alle om hvordan å skape suksess i ”overbevisningsbransjen”. Foredragene passer godt for både organisasjoner, offentlig og privat sektor.

Kortere foredrag er passende på seminarer der flere er invitert for å presentere ulike saker og problemstillinger.

Ringdal holder foredrag fra 30 minutter til 2-3 timer, avhengig av behov.