Bli med på kurs i historiske omgivelser.

Vi tilbyr opplæring i den mest klassiske og allmenngyldige av alle grener innenfor kommunikasjonsfaget: retorikken. I små grupper på maks 20 deltakere, studerer vi de tidløse teoriene og anvender dem på samtidige situasjoner.

Platons tanker om sannheten gir gjenskjær i pressemeldinger anno 2015. Aristoteles’ prinsipper skinner gjennom i de beste twittermeldingene. Ciceros systemer er utmerkede arbeidsverktøy den dag i dag.

Våre retorikere gir deg den teoretiske tyngden du trenger for å forbedre din kommunikasjon, enten du jobber med kommunikasjon til daglig eller rett og slett er avhengig av å få gjennomslag hos andre for å gjøre jobben din effektivt. I tillegg får du praktisk trening av en skuespiller. Hvor bevisst er du ditt kroppsspråk, din stemmebruk og framtoning?

Vi er opptatt av at kursene våre skal være effektive, nyttige og direkte relevante
for deltakernes daglige virke. I vårt lunsj-til- lunsj-konsept tar vi for oss både norske og internasjonale kommunikasjonssituasjoner, og jobber med øvelser knyttet til deltakernes arbeidshverdag.

› Kanskje løsner det endelig for den kronikken du går og bærer på?

› Kanskje finner du endelig ut hvor du skal gjøre av hendene når du snakker foran folk?

› Kanskje finner du sluttpoenget i den vanskelige presentasjonen du skal holde for styret?

Vi garanterer faglig tyngde, direkte relevans og praktisk nytte. 

Prisen på kurset er kr 16 900,- og inkluderer, i tillegg til det faglige, overnatting og alle måltid. Se kurskalenderen for ledige kurs.